ကိုစာချုပ်ဖို့စတင်သင့်လုပ်ငန်းနှင့်အတူငြိမ်ဝပ်ဟုတ်ကဲ့၊အမှတ်တစ်ခုတည်းဆက်သွယ်အကတည်းကအားလုံးအတွက်ပစ္စုပ္ပန်အ နီးရွားဖွင့်ရန်အများပြည်သူနှင့်ကန်ထရိုက်အတွက်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်၊စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကို။ အဌားစာခ်ဳပ္အေကလက်မှတ်ရေးထိုးရပါမည်နှစ်ဖက်စလုံးနှင့်အတူတရားဝင်လက်မှတ်မှာအစည်နှင့်မှတ်တမ်းတင်ထား၏ကုန်ကျစရိတ်မှာအငှားဖို့စာရွက်များ၏ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အတူအရည်အချင်းတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်။ ကျနော်တို့နော၊တနင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးစာချုပ်ရေးသား၊ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းသို့မဟုတ်ရပ်စဲခြင်း၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ။ ထိုအခါငါအသွယ်အတွက်တစ်နေရာတည်းမှာတစ်ဆိုင်ကတည်းကများအမှတ်ပုံတင်ခြင်း၏ကုမ္ပဏီဆိုရင်ကျွန်မရဲ့လုပ်ဆောင်မှုဘာသာရပ်မဟုတ်ကြောင်းကြိုတင်ကြေညာ။