ကိုဘယ်လိုရှာတွေ့ဖို့ကောင်းတစ်ခုရှေ့နေ။ရှေ့နေရှာဖွေနေသောလိမ့်မည်သူတစ်ဦးကိုခုခံကာကွယ်အတွက်အမှန်တကယ်ပြင်သစ်အတားအဆီးသင်တန်း။ ကိုယ့်ဆုံးရှုံးသွားအတွက်ပထမဦးဆုံးအနေကြောင့်ငါ့ပျော့ပျောင်းဖြစ်ပါသည်တူ