စီးပွားရေးအသက္ရွင္သန္ေ များပြည်သူမည်သည့်ကုမ္ပဏီနိုင်ပယ်ထမ်း၊အရာအခြေအနေများ၊အလုပ်သမားတစ်ဦးစီးပွားရေးအကြောင်းပြချက်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီရပါမည်၊သို့သော်၊အကောင်အထည်ဖော်တိုင်းရှောင်ရှားဖို့အသက္ရွင္သန္ေအာင္။ ထို့ကြောင့်၊မီသို့မဟုတ်စဉ်အတွင်းအသက္ရွင္သန္ေလုပ်ငန်းစဉ်တွေ၊ကုမ္ပဏီရဲ့လိုအပ်သည်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ချက်များကာကွယ်တားဆီးအထောက်အပံ့နှင့်ထိုဆောင်းပါး၏အလုပ္သ။