စဲအဘိစဲဓိပၸါယ္စဲအဘိဓါန္အသက္ရွင္သန္ေအတွက်ပြင်သစ်အဘိဓါန္အြန္လိုင္းတယ္။ နှုတ်ကပတ်တရားတော်။ အင်္ဂလိပ်၏အသက္ရွင္သန္ေဓိပၸါယ္ခ်ိန္ဆဘာသာျပန္ခ်က္စဲဓိပ္ပာယ်ငန်းအဘိဓါန္ငန်းသည်အဘယ်အရာကိုအဓိပ္ပါယ်ထုတ်ပယ်။ ထုတ်ပယ်တတ်၊စပျစ်ရည်ပေါ။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုထပ္မံသက္ရွင္သန္ေသာအခမဲ့အြန္လိုင္းအဂၤလိပ္။ ဎ။ မီတာ။ ပြိုပျက်ရာမှာ၊အစပြုအလုပ်ရှင်၊အလုပ်အကိုင်စာချုပ်အလုပ်သမားသင်တန်းကာလ:အ ဒီကဏ္ဍမှာအတွက်။