ထောက်ပံ့ရေးစာခ်ဳပ္

တစ်ဦးတယ်လီကွန်းစျေးကွက်၊အဆိုပါဆရာဆရာမများအတွက်ရွေးချယ်ဖို့စွမ်းအင်ကိုပံ့ပိုးပေးသူ၏ရွေးချယ်မှု။ ပါတီနှစ်ခုလက်မှတ်ထိုးစာချုပ်ဆိုင်ရာစာချုပ်များ၊သောသတ်မှတ်စည်းကမ်းချက်များနှင့်အခြေအနေများ၏စွမ်းအင်။