ရှေ့နေများ၏ပြင်သစ်အွန်လိုင်း!


ထောက်ပံ့ရေးစာခ်ဳပ္


တစ်ဦးတယ်လီကွန်းစျေးကွက်၊အဆိုပါဆရာဆရာမများအတွက်ရွေးချယ်ဖို့စွမ်းအင်ကိုပံ့ပိုးပေးသူ၏ရွေးချယ်မှု။ ပါတီနှစ်ခုလက်မှတ်ထိုးစာချုပ်ဆိုင်ရာစာချုပ်များ၊သောသတ်မှတ်စည်းကမ်းချက်များနှင့်အခြေအနေများ၏စွမ်းအင်။