ဒီခဏ-ကဏ္ဍများ-ဆိုက်အစည်းဆိုင်«အဆိုပါကဏ္ဍများရဲ့မစ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်စုဆောင်းဖို့၊ကက်၊၊ကြွယ်ဝများနှင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုခြင်းမှတ်တမ်းအမွေအမျိုးသားရေး။ အဆိုပါကဏ္ဍများအသုံးပြုခွင့်ပေးထားခြင်းအားဖြင့်အကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်နိုင်အရေအဖို့အစုကိုခြင္၊ဝေးလံခေါင်၊နှင့်ဖွံ့ဖြိုးအမျိုးသားရေးနှင့်နိုင်ငံတကာ။»

ဒီဆိုက်ကမ်းလှမ်းနီးပါး ၇၀၀၀ စာရွက်စာတမ်းများကြောင်းသက်သေမှအပေါများကြွယ်ဝဖလှယ်မှုများ၏အကြားပြင်သစ်နိုင်ငံနှင့်တရုတ်မှတစ်ဆယ့်ခြောက်ရာစုမှ ၁၉၄၅»၊အဆိုပါကဏ္ဍများရဲ့မစ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်စုဆောင်းဖို့၊ကက်၊၊ကြွယ်ဝများနှင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုခြင်းမှတ်တမ်းအမွေအမျိုးသားရေး။ အဆိုပါကဏ္ဍများအသုံးပြုခွင့်ပေးထားခြင်းအားဖြင့်အကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်နိုင်အရေအဖို့အစုကိုခြင္၊ဝေးလံခေါင်၊နှင့်ဖွံ့ဖြိုးအမျိုးသားရေးနှင့်နိုင်ငံတကာ။»ကိုရှာဖွေအားလုံးအမျိုးအစားများစာရွက်စာတမ်းများ:ဒီဇိုင္း(စာအုပ်များ၊သတင်းစာများနှင့်မဂ္ဂဇင်းများ)အတွက်ရုပ်ပုံနှင့်စာသားရိုက္ႏစာရွက်စာတမ်းများ၊စာမူ၊အသံ၊ စာရွက်စာတမ်းများမြေပုံနှင့်အစီအစဉ်များ၊ဗီဒီယိုများ။