ဒီယို ကံေ- ၊ဥပဒေရေးရာ၊ အီးအဆိုပါလေ့လာမှုဆက်စပ် ကမ်းလှမ်း၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံနှင့်ကျွမ်းကျင်စွာအတွက်ကဏ္ဍ၏ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်နှင့်ကော်ပိုရိတ်ဥပဒေ၊၎င်း၏ဖောက်သည်အကြံဉာဏ်နှင့်အကူအညီအတွက်အလုပ်သမားဥပဒေ၊အလုပ်အကိုင်စာချုပ်များ၊နှင့်ကူးသန်းရောင်း။ ဖြည့်စွက်ကာ၊လေ့လာမှုထဲကယူသွားဖြစ်နိုင်ခြေလေ့လာမှုများဥပဒေကဏ္ဍမှာပေါ့။ အဆိုပါလေ့လာမှု လည်းရေးသားထင်မြင်ယူဆချက်၊နှင့်နှောအပေါ်အရပ်ဘက်နှင့်အတူအမှုပေါင်း၏တရားရုံး နှင့်ထောက်ပံ့ဆက်စပ်လေ့လာမှုလည်းရေးသားထင်မြင်ယူဆချက်၊နှင့်ဘာသာရပ်အပေါ်