နေအိမ်- ရှေ့နေမှတ်ပုံတင်မှာဘားထားပါ၊သောမတ်စ် လည်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး၏အမျိုးသားကောင်စီဥက္ကဌများ၏ဥပဒေပြဌာန်း။ ဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲငွေကြေးခဝါချမှု၊အကြမ်းဖက်ငွေကြေးထောက်ပံ့နှင့်အမှုအချက်အပေါ် အတွက်ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေအမှတ်။ ၁။ ၄၆၂ နှစ်ဆယ်ရှစ်ဇွန်လ ၂၀၁၈ ဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲငွေကြေးခဝါချမှု၊အကြမ်းဖက်ငွေကြေးထောက်ပံ့နှင့်အမှုအချက်အပေါ် အတွက်ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေအမှတ်။ ၁။ ၄၆၂ နှစ်ဆယ်ရှစ်ဇွန်လ ၂၀၁၈ ဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲငွေကြေးခဝါချမှု၊အကြမ်းဖက်ငွေကြေးထောက်ပံ့နှင့်အမှုအချက်အပေါ် အတွက်ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေအမှတ်။ ၁။ ၄၆၂ နှစ်ဆယ်ရှစ် ၂၀၁၈ ဇြန္လအပေါ်အခြေခံသည်ဆင္းယဉ်ကျေးမှု၏ဘုတ်အဖွဲ့၏တရားစွဲဆိုခြင်းသောကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုဝင်ရောက်စွက်ဖက်ဖို့အတွက်ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေး၏စစ်ဆင်ရေးနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များဥပဒေရေးရာကျွမ်းကျင်မှု၊အဆိုပါညှိနှိုင်းမှုအ ၊ဥပဒေရေးရာသို့မဟုတ်ခုံသမာဓိ၎င်းတို့၏အငြင်းပွား။