ရှေ့နေများ၏ပြင်သစ်အွန်လိုင်း!


ပြောဆိုချက်ကိုများအတွက်လျော်ကြေးအနေနဲ့ရှေ့နေများ၏အကူအညီအတွက်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနှောင်သို့မဟုတ်ထိန်းသိမ်း များပြည်သူ


ဝီကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသီးသန့်မူဝါဒပုံစံမှာရောက်၏ရှေ့နေများအစိုးရအကူအညီပေးရန်လူတစ်ဦးအားဖြင့်ကျင်းပရဲဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား(ဥပမာထဲမှာထည့်ထားချုပ်နှောင်)သို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအတွက်ထိန်းနှင့်အကောက်ခွန်။