ရဲ-တရားရုံးက-ဘာသာျပန္ခ်က္-အင်္ဂလိပ်ဥပမာအကြမ်းဖက်ဝါဒသည်အနုပညာရပ်များပစ္မႈသောဆန့်ကျင်ရုန်းကန်အကပါဝင်ပတ်သက်ကောင်းစွာအဖြစ်အထူးပြုဝန်ဆောင်မှုဗဟိုဌာန၏