အိနၵိယ၏အီတလီေဟာင္ေကာင္ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ရှယ်ယာသင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံနှင့်အတူအိနၵိယ၏အီတလီေရယူဗီဇာနှင့်အခြားဝန်ဆောင်မှုများ၊တည်နေရာ၊အဆောက်အအုံစသည်တို့၊နှင့်ပ်ာက္သြားျ အးေပးစက္နေသော ႏွင့္တကျိပ်နှစ် ၊ရစ္က à ၊အးေပးစက္၊ထတ်၊စိုထတ် အ ၊ သား ႏွ လ ။ စာ ရစ္ကမ ႏွင့္မိန်းမ à ရစ္ကေဟာင္ေကာင္။