္ယူကရိန်းမှာ။ ရှေ့နေတွေ၏ဝန်ဆောင်မှုများကို။ ပိုထက်တရာကုမ္ပဏီ ရှေ့နေများ၊နှင့်ထက်ပိုသုံးရာရှေ့နေများအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ပါ၏ပြဌာန်းချက်တရားဝင်ဝန်ဆောင်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများကိုအထူးပြု၏ကွဲပြားခြားနားသောဒေသများရှိဥပဒေနှင့်စီးပွားရေး။ အများစုကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေ့နေများကိုဥပဒေကြောင်းအရဝန်ဆောင်မှုများအတွက်နိုင်ငံခြားသည္။ ကျနော်တို့အဆက်မပြတ်တိုးချဲ့၏စာရင်းဥပဒေဝန်ဆောင်မှုများကိုမှနိုင်ငံသားများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊ပရီမီတရားရုံးများနှင့်တပ်ဖွဲ့များဥပဒေနဲ့အမိန့်၊အကျိုးစီးပွားကိုကိုယ်စားပြု၊အေဝးႏွဥပဒေရေးရာစာရွက်စာတမ်းများ။ ယူကရိန်းမှာႏွင့္၊၏မှတ်ပုံတင်ဌာနခွဲရုံးများ၊ပုဂ္ဂလိကကန်ထရိုက်၊ကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း၏ကိုယ်စားလှယ်ရုံး၏အနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၏ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတည်ထောင်သူင္ငံျ၊ကော်ပိုရိတ်ဥပဒေ၊-ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။ အဆိုပါသိမ်း၏ကုမ္ပဏီ၏ဒေဝါလီခံကုမ္ပဏီများ။ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ရှေ့နေ၊ဥပဒေ၊ဥပဒေကြောင်းအရထောက်ခံမှုအများအမှတ်ပုံတင်ခြင်း၏အအိမ်ခြံမြေအဘိတ်၏စာရွက်စာတမ်းများအတွက် အမှတ်ပုံတင်ခြင်း၏၊အငြင်းအမွေဆက်တစ်ဦးဝင်းရှေ့မှာ၊အသိအမှတ်ပြုမှုအမှန်မှအမွေတစ်ဦးဝင်းရှေ့မှာ။ အိမ်ခြံမြေရှေ့နေ၊ဥပဒေ၏အအိမ်ခြံမြေအရောင်းအ၊ဥပေဒ၊အိမ္ရာ၊တရားစွဲဆိုခြင်း၊အိမ်ခြံမြေ၏ဌာနခွဲ၊ထူထောင်ခွင့်၊မှတ်ပုံတင်အပိုင်ဆိုင်မှုအစစ်အမှန်အိမ်ခြံမြေ။ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရှေ့နေကုမ္ပဏီများအတွက်ယူကရိန်းတွင်ႏွင့္ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေ၊အကောက်ခွန်ဥပဒေ၊အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေ၊အခွန်ဥပဒေ၊အလုပ်သမားဥပဒေ၊တရားစွဲဆိုခြင်း၊အဖြေ။ အတွက်နိုင်ငံခြားဘာသာစကား၊အရေးသားများ၏ဘာသာပြန်ကျမ်းအတွက်နိုင်ငံခြားဘာသာစကား၊အနက်၊ဘာသာပြန်ကျမ်းအပေါ်အမျိုးမျိုးသောဘာသာရပ်များ၊ဥပဒေရေးရာဘာသာျပန္ခ်က္၊စီးပြားေဘာသာျပန္ခ်က္၊နှင့်အခြားအကြောင်းအရာ၏။ နှင့်္တရားဝင်စာရွက်စာတမ်းများ၏၊၏စာရွက်စာတမ်းများ၊ရုံးဘာသာျပန္ခ်က္၏စာရွက်စာတမ်းများ၊ ဘာသာျပန္ခ်က္၏။ ပြန်လည်နာလန်ထူ၏စာရွက်စာတမ်းများ၊လက်ခံရရှိစာရွက်စာတမ်းများနှင့်မှတ်တမ်းများ၊ရှာနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအိမ်ခြံမြေ၏ ငွေစာရင်း၊စုဆောင်းခြင်း၏လက်ခံရရှိကနေကုမ္ပဏီခွဲများ-စာချုပ်များ၊ကြွေးမြီအခြေချ။ ရှေ့နေနှင့်အထူးပြုအတွက်မူအိမ်ခြံမြေမှတ်ပုံတင်ခြင်းအဖွဲ့ထဲမှာယူကရိန်းႏွင့္ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးမူပိုင်၏၊လိုင်စင်သဘောတူညီချက်များနှင့်မူပိုင်ခွင့်၊ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ-အမှတ်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်အမှတ်တံဆိပ်၊မျာ၊ပြင်ဆင်မှု၏လူဝင္မႈစာရွက်စာတမ်းများမှတ်ပုံတင်ခြင်းနေအိမ်သို့ပါမစ်၊နိုင်ငံသား၊ဇာ။ လူဝင္မႈဝန္ေဆာင္မႈမ်ားပြည်ပ။ စာချုပ်စာတမ်းဆောင်မှု၊အိမ်ခြံမြေသဘောတူ၊စာမေးပွဲစာရွက်စာတမ်းများ၊စွမ်းဆောင်ရည်များအရောင်းအဝယ်၊လက်ထပ်စာချုပ်၊အလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှေ့နေ၊ကြေညာချက်များ၊စသည်တို့ကို။