၏သက်တမ်းအထောက်အထားကဒ်သက်တမ်းကုန်:စာချုပ်နှင့်စာရွက်စာတမ်းများငါလုပ်ဖို့လိုအပ်ရန်သက်တမ်းမွတ္ပံု။ အဆင့်များဖြစ်ကြောင်းအဘယျသို့ယူပြီးလိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများရရှိရန်တစ်ဦးအသစ်ပ။ ဒီစာချုပ်ကိုထပ်မံအသင။