တင်ဆက် နိုင်ငံတကာရေးအသင်း၏ဥပေဒဥပေဒ

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း၏ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေ၏အဓိကအလတ်စား၏ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ထုတ်လုပ်ရေး၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောသိပ္ပံအဖွဲ့၏ဥပေဒနိယာ။ ဒါဟာအထောက်အကူပြုရန် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွေးအခေါ်၊အသိပညာနှင့်အလေ့အကျင့်၏လယ်ပြင်တွင်ပြစ်မှုဆိုင်ရာ။ ပေါင်းစပ်ပြီးနိုင်ငံတကာရှုထောင့်နှင့်အဆင်၊အ အဖုံးများအထွေထွေသီအိုရီနှင့်အတွေးအခေါ်ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေ၊ရာဇဝတ်ဥပဒေချုပ်၊ဥပဒေအထူးကု၊လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေ။ အဆိုပါနှစ်ဦး၏အ ထုတ္ေနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဖြည့်ဆည်းရန်လမ်းညွှန်ရှင်းလင်းစွာ။ တဦးစုေနှံသည်အစဉ်အလာသိပ္ပံအသင်းနှင့်လင့်ခ်နှင့်အတူနှစ်စဉ်ပွဲအ ၊ကမ္ဘာ့ကွန်သို့မဟုတ်တိုင်းငါးနှစ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ဂရက်၏ဥပေဒနိယာ။ အတင်းအဘာသာရပ်များ၏နောက်ဆုံးအစီရင်ခံစာနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ကြောင်းအတူတကွအုပ်စုဖွဲ့တစ်ခုတည်းအရေအတွက်။ တစ်လျှောက်လုံးဤငါးနှစ်အမရှိမဖြစ်လိုအပ်သော၏အသင်းဖြစ်ကြောင်း၊ထို့ကြောင့်စနစ်တကျထုတ်ဝေ၏ပုံစံအတွက်အဆီများ၏အရေးကိစ္စများဂျာနယ်အပေါ်သည်းခံခြင်းတည်း။ အခြားထုတ်ဝေသောအားဖြင့် ကျိန်ဖို့သိပ္ပံနည်းကျတဲ့အဓိကအကြောင်းတိတိကျကျရွေးကောက်အားဖြင့်သိပ္ပံနည်းကျကာ္မတီ၊ဒါပေမယ့်မပါဘဲနှင့်ဆက်စပ်အဖွဲ့အစည်း၏ရိုးရာအခံသို့မဟုတ်ကွန်ဂရက်။ ကာတွန်းအားဖြင့်အ နှင့်ကွန်ယက်၏အ အတွက်ပြစ်မှုဆိုင်ရာတရားမျှတမှုများ၊ဆွေးနွေးပွဲများ၊အထူးပြုအသေးစားခွင့်ပြုဖို့ဖိတ်ခေါ်ကျွမ်းကျင်သူများကနေသောရှိသည်ဖို့အခွင့်အပြင်အရည်အသွေးမြင့်မှုများ၊ထုတ်ဝေတော့ပုံစံအတွက်၏တစ်အရေအ ။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်၊အများအသင်းကြိုးပမ်းဖို့အထောက်အကူသိပ္ပံနည်းကျအရည်အသွေး၏အပြစ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကိုအရေးဆွေးနွေးငြင်းခုံ၊တောင်ကျော်လွန်၎င်း၏အစဉ်အလာလှုပ်ရှားမှုများအဖွဲ့အစည်းအခံသို့မဟုတ်ကွန်ဂရက်။ ဒါဟာင့္သူ၏အသက်တူရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်ရန်နှင့်ပေးခြင်းပညာရှင်များနှင့်ကျွမ်းကျင်သူများ၏အခန်းကဏ္ဍအပေါ်သိပ္ပံကြီးကြပ်ရေးမှူး၏အရေးအသားထက်ပိုပြည့်စုံအဓိကရည်မှန်းချက်၏အာမခံ၏သိပ္ပံထူးချွန်။ စဉ်းစားဗမာဖြစ်၏သိပ္ပံ၊ ထုတ်ဝေသောလိမ့်မည်အတွက်အဓိကဗမာနေ ၂၀၁၆။ ပါက သင်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးအဆင့်အတန်း၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး၊နှင့်ဝယ်ယူဖို့သို့မဟုတ်သုံးစွဲဖို့အ ၊ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါဆိုက်