ရှေ့နေစစ်ရေးဘာသာျပန္ခ်က္၊စစ်ရေးရှေ့နေဓိပၸါယ္ရှေ့နေစစ်ရေးအဘိဓါန္

အရာရှိအတွက်ပြင်သစ်အဘိဓါန္အြန္လိုင္းတယ္။ နှုတ်ကပတ်တရားတော်။ အင်္ဂလိပ်အစစ်ဘက်ရှေ့နေ၊ရှေ့နေများ၊စစ်ဘာသာျပန္ခ်က္၊စစ်ရေးရှေ့နေဝန်ဆောင်မှုရှေ့နေစစ်ရေးအဘိဓါန္စစ်ရေးရှေ့နေဘာအဓိပၸါယ္၏အစိုးရရှေ့နေ။ စစ်ဘက်ရှေ့နေကြောင်းတူသံကွဲများ၊ရှေ့နေများ၊စစ်ဖက်။ သတင်းအချက်အပေါ်စစ်ရေးအတွက်ရှေ့နေအဘိဓါန္ခမဲ့အွန်လိုင်းအင်္ဂလိပ်နှင့်။ စစ်ဘက်ရှေ့နေ။