၁၈၆ ရှေ့နေများ’အရွှေ့များအကြားလိုင်းများ’

လိုကိုပူဇော်ဖို့သူ၏ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအကြောင်းအရှေ့ပိုင်း၊ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေး၏ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အ-ချဉ်းကပ်မှုအားလုံးကိစ္စရပ်များနှင့်ကုမ္ပဏီ၏။ ရရှိနိုင်သော၊တုံ့ပြန်မှု၊နှင့်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည်ကိုရည်မှန်းချက်ကိုမျှဝေဖို့ဆန္ဒကိုဖန်တီးနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်မှသူတို့ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု။ ခံရကြလိမ့်မည်ပြုသောအမှုမဆိုအမျိုးအစား၏ဖောက်သည်(မ်ားေ၊အလတ်စားလုပ်ငန်းများ၊သဘာဝလူပုဂ္ဂိုလ်များ၊ဒါပေမယ့်လည်း စက်မှုအုပ်စုများ)၊နှင့်ဤအများအပြားကဏ္ဍများအတွက်လှုပ်ရှားမှု။ အ ၁၈၆ ရှေ့နေများဆက်လက်၎င်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအားဖြင့်ကြိုဆိုအသစ်တစ်ခုကိုမိတ်ဖက်၊ကျမ်း ၊အိမ်ခြံမြေဥပဒေနှင့်ဆောက်လုပ်ရေး။ ၁၈၆ ရှေ့နေအသိအမှတ်ပြုအတွက်၎င်း၏»အလေ့အကျင့်အဖြစ်သတ်မှတ်ခံရဖို့»အတွက်တရားစွဲဆိုခြင်းမရှိပါပွားတရားစွဲဆိုခြင်း-အဆင့် ၂၀၁၈ အကောင်းဆုံးဥပဒေကိုကုမ္ပဏီ-ခေါင်းဆောင်များအဖွဲ့ချုပ်၊အမွန္ ၁၈၆-ရှေ့နေများသတ်မှတ်»အလေ့အကျင့်သည်ဟုယူဆ»မီဒီယာ-ေဖ်ာ္ေျဖေရး-ဇိမ်ခံဖက်ရှင်-ရာထူး ၂၀၁၈ အကောင်းဆုံးဥပဒေကိုကုမ္ပဏီ-ခေါင်းဆောင်များအဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင်ကို၏လိဂ်အကောင်းဆုံးဥပဒေကိုကုမ္ပဏီများအတွက်တရားစွဲဆိုခြင်းနှင့်ခုံသမာဓိ:၁၈၆ ပုံမှန်အဘို့အ၎င်း၏»အလေ့အကျင့်အတွက်လူသိများပွားတရားစွဲဆို»ခေါင်းဆောင်များ၏လိဂ်အကောင်းဆုံးဥပဒေကိုကုမ္ပဏီအတွက်အိမ်ခြံမြေနှင့်အဆိုပါဥပဒေ၏ငှားရမ်း: ၁၈၆ ပုံမှန်အဘို့အ၎င်း၏»အရည်အသွေးအလေ့အကျင့်»ခေါင်းဆောင်များ၏လိဂ်အကောင်းဆုံးဥပဒေကိုကုမ္ပဏီများအတွက်တရားစွဲဆိုခြင်းနှင့်ခုံသမာဓိ:၁၈၆ ပုံမှန်အဘို့အ၎င်း၏»အလေ့အကျင့်အတွက်လူသိများပွားတရားစွဲဆို»ခေါင်းဆောင်များ၏လိဂ်အကောင်းဆုံး ဥပဒေကိုကုမ္ပဏီများအတွက်မီဒီယာ၊ေဖ်ာ္ေျဖေရး-ဇိမ်ခံဖက်ရှင်:၁၈၆ ပုံမှန်အဘို့အ၎င်း၏»အလေ့အကျင့်သည်ဟုယူဆတွက်ဇိမ်ခံနှင့်»ခေါင်းဆောင်များ၏လိဂ်အကောင်းဆုံးဥပဒေကိုကုမ္ပဏီများအတွက်မူပိုင်:၁၈၆ ပုံမှန်အဘို့အ၎င်း၏»အလေ့အကျင့်သာအမူအရာ၊ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာအမှတ်၊ဇိုင်းများနှင့်မော်ဒယ်များနှင့်»ခေါင်းဆောင်များ၏လိဂ်အကောင်းဆုံးဥပဒေကိုကုမ္ပဏီများအတွက်ဇိမ်ခံနှင့်ဖက်ရှင်:၁၈၆ ပုံမှန်အဘို့အ၎င်း၏»အလေ့အကျင့်သည်ဟုယူဆ»ခေါင်းဆောင်များ၏လိဂ်အကောင်းဆုံးဥပဒေကိုကုမ္ပဏီများအတွက်တရားစွဲဆိုခြင်းနှင့်ခုံသမာဓိ: ၁၈၆ ပုံမှန်အဘို့အ၎င်း၏»အလေ့အကျင့်အတွက်လူသိများပွားတရားစွဲဆို»ခေါင်းဆောင်များ၏လိဂ်အကောင်းဆုံးဥပဒေကိုကုမ္ပဏီများအတွက်မူပိုင်:၁၈၆ ပုံမှန်အဘို့အ၎င်း၏»အလေ့အကျင့်သာအမူအရာ၊ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာအမှတ်၊ဇိုင်းများနှင့်မော်ဒယ်များနှင့်»ခေါင်းဆောင်များ၏လိဂ်အကောင်းဆုံးဥပဒေကိုကုမ္ပဏီအတွက်ဈေးကွက်နှင့်မီဒီယာ:၁၈၆ ပုံမှန်အဘို့အ၎င်း၏»အလေ့အကျင့်အဖြစ်အနုပညာအတွက်၊»ခေါင်းဆောင်များ၏လိဂ်အကောင်းဆုံးဥပဒေကိုကုမ္ပဏီအတွက်ဈေးကွက်နှင့်မီဒီယာ:၁၈၆ ပုံမှန်အဘို့အ၎င်း၏»အလေ့အကျင့်သည်ဟုယူဆတွက်ဇိမ်ခံနှင့်»ခေါင်းဆောင်များ လိဂ်အကောင်းဆုံးဥပဒေကိုကုမ္ပဏီများအတွက်တရားစွဲဆိုခြင်းနှင့်ခုံသမာဓိ:၁၈၆ ပုံမှန်အဘို့အ၎င်း၏»အလေ့အကျင့်အတွက်လူသိများပွားတရားစွဲဆို»ခေါင်းဆောင်များ၏လိဂ်အကောင်းဆုံးဥပဒေကိုကုမ္ပဏီများအတွက်တရားစွဲဆိုခြင်းနှင့်ခုံသမာဓိ:၁၈၆ ပုံမှန်အဘို့အ၎င်း၏»အလေ့အကျင့်အတွက်လူသိများပွားတရားစွဲဆို»ခေါင်းဆောင်များ၏လိဂ်အကောင်းဆုံးဥပဒေကိုကုမ္ပဏီအတွက်အိမ်ခြံမြေနှင့်အဆိုပါဥပဒေအငွားျ:၁၈၆ ပုံမှန်အဘို့အ၎င်း၏»အရည်အသွေးအလေ့အကျင့်»ကိုအမွန္ ၁၈၆ ရှေ့နေများဆက်လက်၎င်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအားဖြင့်ကြိုဆိုအသစ်တစ်ခုကိုမိတ်ဖက်၊ကျမ်း ၊အိမ်ခြံမြေဥပဒေနှင့်ဆောက်လုပ်ရေး။ ၁၈၆ ရှေ့နေအသိအမှတ်ပြုအတွက်၎င်း၏»အလေ့အကျင့်အဖြစ်သတ်မှတ်ခံရဖို့»အတွက်တရားစွဲဆိုခြင်းမရှိပါပွားတရားစွဲဆိုခြင်း-အဆင့် ၂၀၁၈ အကောင်းဆုံးဥပဒေကိုကုမ္ပဏီ-ခေါင်းဆောင်များအဖွဲ့ချုပ်၊အမွန္ ၁၈၆-ရှေ့နေများသတ်မှတ်»အလေ့အကျင့်သည်ဟုယူဆ»မီဒီယာ-ေဖ်ာ္ေျဖေရး-ဇိမ်ခံဖက်ရှင်-ရာထူး ၂၀၁၈ အကောင်းဆုံးဥပဒေကိုကုမ္ပဏီ-ခေါင်းဆောင်များအဖွဲ့ချုပ်